Tuarascáil Bhliantúil 2021

TB-22
Is í seo ár dtríú tuarascáil, agus deimhin an tuarascáil deiridh, faoi Ráiteas Straitéise 2019–2021 dár gcuid. Cuireadh tús leis an timthriall straitéiseach trí bliana seo le tréimhse ina raibh fás láidir geilleagrach le brath ar dtús in 2019, ach ar lean athrú ollmhór é sin i rith 2020–21, de réir mar a bhí geilleagar agus sochaí na hÉireann ag streachailt le tionchar gan choinne phaindéim dhomhanda COVID-19.

  

Year : 2022

adobe image icon 
Don't Have Adobe Reader?
Download it here here for FREE!