Sveikatos ir saugos institucijos vaidmuo

Sveikatos ir saugos institucija (angl. Health and Safety Authority - HSA) yra valstybinė Airijos institucija, atsakinga už sveikatą ir saugą darbe.

Tai valstybės finansuojama institucija, įkurta vadovaujantis Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymu, kuri yra atskaitinga Airijos įmonių, prekybos ir užimtumo ministerijai.

Sveikatos ir saugos institucija yra bendrai atsakinga už sveikatos ir saugos darbe administravimą ir įgyvendinimą Airijoje.

Sveikatos ir saugos institucija stebi, kaip yra laikomasi teisės aktų darbo vietoje ir gali imtis veiksmų (iki ir įskaitant ieškinių pateikimus ir patraukimus baudžiamojon atsakomybėn). Mes esame valstybinis centras, kuris suteikia informacijos ir konsultuoja darbuotojus, darbdavius ir besiverčiančius individualia veikla visais sveikatos ir saugos darbo vietose aspektais.

Be to, Sveikatos ir saugos institucija skatina ir remia švietimą, mokymą ir mokslinius tyrimus sveikatos ir saugos srityje.

Mūsų kompetencijoje yra daug įvairiausių veiklos sričių, įskaitant šias:

  • aukštų sveikatos ir saugos darbe standartų skatinimas;
  • visų darbo vietų inspektavimas ir stebėjimas, kaip laikomasi sveikatos ir saugos darbe įstatymų;
  • rimtų nelaimingų atsitikimų, pakenkimų sveikatai ir pateiktų skundų tyrimas;
  • mokslinių tyrimų sveikatos ir saugos darbe srityje vykdymas ir finansavimas;
  • veiklos kodeksų, konsultacinių bei informacinių dokumentų kūrimas ir leidyba;
  • informacijos teikimo paslaugų teikimas institucijos darbo valandų metu;
  • naujų sveikatos ir saugos darbe įstatymų ir standartų kūrimas.

Sauga yra kiekvieno žmogaus asmeninė atsakomybė, todėl visuomet plačiai konsultuojamasi su darbuotojais, darbdaviais ir juos atstovaujančiomis organizacijomis. Siekdama sukurti tvirtą politiką ir sukaupti gerų darbo vietų patirtį, Sveikatos ir saugos institucija dirba išvien su patariamaisiais komitetais bei laikinosiomis darbo grupėmis, kurios susitelkia ties konkrečiomis profesijomis arba pavojais darbe.

Jeigu norėtumėte aptarti darbo vietos sveikatos ir saugos klausimus su šios institucijos atstovu, skambinkite telefonu 1890 289389.